Waterplan Antwerpen

Wateroverlast, aanhoudende droogte, hittestress … De klimaatverandering heeft nu al direct effect op onze leefomgeving. Een (r)evolutie die zich de komende jaren alleen maar zal doorzetten. Stad Antwerpen anticipeerde reeds door het opstellen van een Waterplan en een Groenplan. Beiden zorgen voor een integrale, stadsbrede visie met praktijkgerichte oplossingen om water en groen opnieuw een doordachte en prominente plek te geven in de stad. Waardoor Antwerpen groener, koeler en meer leefbaar wordt.

In samenwerking met De Urbanisten en Common Ground analyseerde Witteveen+Bos in 2018 het historische en het huidige watersysteem van de stad. Op basis daarvan werd een stadsbrede visie opgesteld voor de ontwikkeling van een groenblauw raamwerk met vijf structuren die Antwerpen hydrologisch en ruimtelijk typeren: Beekdalen en waterlopen, Ringpark, Parkenwig, Minerale stad en Radicaal lokaal. Een projectenkaart met prioritaire Waterplan-projecten geeft richting aan in de concrete implementatie van het plan.

Het waterplan zorgt voor de integratie en zichtbaarheid van water in het stadsbeeld, waardoor de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers verbetert.

Het Waterplan is het resultaat van een intensief participatief traject met verschillende workshops en bijeenkomsten met de Antwerpse stadsdiensten, Waterlink/Aquafin, de provincie Antwerpen, VMM. Ook werden burgers en buurtorganisaties betrokken zodat het Waterplan een gedragen project werd.

Watertekenaar

Met deze ervaring op zak ontwikkelde Witteveen+Bos de Watertekenaar, een tool om steden te helpen in het ontwerp van waterrobuuste en klimaatadaptieve omgevingen. De tool visualiseert de effecten van klimaatadaptatiemaatregelen op de waterbalans tijdens de participatieve ontwerpprocessen. Dankzij de ‘Watertekenaar’ kunnen we het proces van ‘rekenen en tekenen’ optimaliseren, versnellen en adequaat adviseren. In 2020 won de Watertekenaar het prestigieuze Plus+ Innovatieprogramma van Witteveen+Bos.

Wijkinrichtingsplan Stadspark

Intussen heeft Witteveen+Bos de visie uit het Waterplan geïmplementeerd, getest en verder uitgewerkt in het  wijkinrichtingsplan ‘Stadspark Antwerpen’. Door het inzetten van de Watertekenaar wordt concreet aangegeven hoe en waar water en groen op wijkniveau een strategische en kwalitatieve plaats kan krijgen. De grootste knelpunten voor hitte, groen, water en droogte werden in kaart gebracht, evenals het gebruik van de publieke ruimte. Het resultaat is een toolbox vol inspiratie voor districten bij de herinrichting van hun publieke ruimte en een houvast voor ontwerpers om wijken klaar te stomen voor de toekomst.

Meewerkende partijen
  • Bouwheer
    Stad Antwerpen, De Lijn, Indigo en water-link
  • Architect
    De Urbanisten
  • Studiebureau
    Witteveen+Bos Belgium , Common Ground
Laatste projecten
Uitgelicht door de redactie