Stadhuis Antwerpen

Na een stevig restauratie-, renovatie en herbestemmingsproject is het Stadhuis van Antwerpen zowel een open huis, een icoon van waardevol onroerend erfgoed op de Grote Markt, een huis waar politiek beleid wordt vormgegeven als een duurzaam gebouw met toekomstperspectief.

Huis van bestuur

Het stadhuis van Antwerpen, UNESCO Werelderfgoed, voldeed niet meer aan de huidige comforteisen en was zelfs gedeeltelijk in onbruik geraakt. Zonder een stevige restauratie- campagne dreigde het monument onherstelbare schade op te lopen. Die campagne moest het stadshuis trouwens meteen heropwaarderen als centrum van stedelijke macht. Omvormen tot kloppende hart van de Antwerpse politiek door opnieuw alle bestuurlijke diensten in het gebouw te huisvesten.

Daarnaast moesten bewoners en bezoekers opnieuw kunnen binnentreden en gebruik maken van ‘hun’ stadhuis. De poorten op het gelijkvloers werden letterlijk wijd open gezet en brengen de gemengde publieke, commerciële functie terug in samenhang met de Grote Markt.

De herbestemming en het openstellen werden gerealiseerd met maximaal behoud van de erfgoedwaarde. De bijzondere decors op het Schoon Verdiep en op de Eerste Verdieping, werden respectvol gerestaureerd.

Verlicht Verdiep

De meest ingrijpende wijzigingen vonden plaats op de voordien leegstaande tweede verdieping. Die werd omgedoopt tot het Verlicht Verdiep. Daar werden de twee binnenste dakstructuren weggenomen en vervangen door nieuwe, licht geconstrueerde structuren. Zo ontstonden twee elegante hoge vestibules die zorgden voor een genereuze lichtinval en zicht op de buitenlucht. Bovenop de historische koepel kwam een kunstwerk dat speelt met reflectie, zicht en licht.

Meewerkende partijen
 • Bouwheer
  Stad Antwerpen
 • Architect restauratie
  Origin Architecture & Engineering
 • Architect uitvoering
  Bureau Bouwtechniek
 • Architect ontwerp
  HUB Architecten
 • Studiebureau Akoestiek
  Daidalos Peutz
 • Studiebureau Technieken
  RCR
 • Studiebureau Stabiliteit
  BAS België
 • Aannemer
  THV Monument Vandekerckhove
Leveranciers
Laatste projecten
Uitgelicht door de redactie